محصولات جدید

سیستم اسلاید گیت

سیستم اسلاید گیت (slide gate system) سیستم اسلاید گیت تشکیل شده از قطعات مختلف که وظیفه ان کنترل جریان مذاب از پاتیل به تاندیش است.برای اینکه تاندیش سرعت ریخته گری دلخواه و یکنواخت را در ماشین ایجاد کند باید سطح مذاب در تاندیش کنترل شود.سیستم اسلاید گیت هیدرولیکی این اجازه را می دهد که جریان ذوب براحتی کنترل شود قطعات مصرفی در این سیستم پیچ و مهره،صفحه کشوئی،صفحه ثابت،واشر فنری،قفل نازل،قفل بادامکی است.

جک هیدرولیک

جک هیدرولیک (Hydraulic cylinder) جک های هیدرولیک درقسمتهای مختلف ماشین ریخته گری مورد استفاده قرار میگیرد.درمجموعه کشاننده وصاف کنندهS/W جک های هیدرولیک دردوفشار کاری مختلف برروی غلطکها جهت کشاندن وصاف کردن شمش مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل حرارت بالا دراین منطقه خنک کاری ،کاورکردن جکها وهمچنین استفاده از پکینگهای خاص جهت عدم هدررفت روغن پیشنهاد میگردد.