جک هیدرولیک

جک هیدرولیک (Hydraulic cylinder) جک های هیدرولیک درقسمتهای مختلف ماشین ریخته گری مورد استفاده قرار میگیرد.درمجموعه کشاننده وصاف کنندهS/W جک های هیدرولیک دردوفشار کاری مختلف برروی غلطکها جهت کشاندن وصاف کردن شمش مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل حرارت بالا دراین منطقه خنک کاری ،کاورکردن جکها وهمچنین استفاده از پکینگهای خاص جهت عدم هدررفت روغن پیشنهاد میگردد.

دسته بندی:

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.