تریستور

این قطعه (تریستور) به عنوان کلید به کار میرود. کلیدی که حرکت مکانیکی ندارد درنتیجه عمر آن طولانی تر است. تریستور یک قطعه نیمه ‌رسانای چند لایه است که در مدارهای الکترونیک قدرت و الکترونیک صنعتی از آن استفاده می‌شود. گاهی تریستور را یکسوساز کنترل شده با سیلیکون (Silicon controlled rectifier) یا SCR می نامند. برای روشن (ON) شدن این قطعه باید به پایه گیت آن (بخش کنترل شده) یک سیگنال اعمال کرد. در حقیقت، با اعمال سیگنال گیت یک دیود یکسو خواهیم داشت و این متناظر با کلمه یکسوساز در SCR است. نماد مداری تریستور یک دیود قابل کنترل است. شکل زیر، نماد تریستور را نشان می‌دهد.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.