افشانک

جهت خنك كاري شمش در واحد اتاق اسپری زون تعبيه مي شود. الزامات خنک کننده فرآیند ریخته گری با اندازه بیلت و نوع گرید فولاد متفاوت است. بنابراین، نازلهایی با کاربرد متناسب، راه حلی مطلوب و مناسب برای هر سیستم خنک کننده در هر کارخانه فولاد سازی اهمیت پیدا می کند.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.