چنج اور سوییچ

چنج اور سوییچ (Change over switch)

چنج اور سوئیچ به منظور جدا کردن الکتریکی کامل بوته از منبه تغذیه ویا به عبارتی وظیفه قطع الکتریکی بوته از بانک خازنی را بر عهده دارد.چنج اور سوئیچها به دو صورت دستی وپنوماتیک موجود میباشند.

در مواردی که تولید ذوب به صورت پیوسته باشد، حتما بایستی از کوره با دو بوته استفاده نمود. در این حالت در زمانی که یک کوره در مدار تولید است، کوره دیگر در حالت تعمیرات نسوز و نگهداری و تعمیرات احتمالی می باشد. در حقیقت هر دو بوته از یک مدار تامین توان می کنند. تغییر مسیر انتقال جریان به بوته ها از طریق سویچ مکانیکی تغییر دهنده مسیر جریان برق به صورت دستی یا به صورت پنوماتیک انجام می پذیرد.