نازل تاندیش

نازل تاندیش

نازل تاندیش قطعه ای دیرگداز است که به منظور هدایت مذاب از تاندیش به قالب ریخته گری مداوم (Continious Casting Machine) در کف تاندیش قرار می گیرد و نقش مهمی را در کنترل کیفیت، دما و ترکیبات مذاب ایفا می‌کند. انتخاب نوع و جنس این نازل‌ها به دلیل تماس مستقیم با مذاب، سرباره و هوا اهمیت بالایی دارد.