قلاب جرثقیل

قلاب جرثقیل (snatch block)

قلاب جرثقیل جهت بلندکردن بارهای مختلف با توجه به تناژباروضریب ایمنی طراحی وساخته میشود.جهت افزایش نیروی بالابری از چندین پولی درداخل قلاب استفاده میشود.