قطعات یدکی ماشین ریخته گری

یونیت هیدرولیک

جهت تخلیه ذوب، سرباره گیری، مواقع اضطراری از سیستم هیدرولیک برای تخلیه کوره استفاده می شود که تامین .قدرت این سیستم توسط یونیت هیدرولیک انجام می شود.همچنین درماشین ریخته گری نیروی لازم جهت جکهای هیدرولیک از طریق یونیت هیدرولیک تامین میگردد.