فرو منگنز

فرو منگنز

فرو منگنز به سه دسته پر کربن ، متوسط کربن و کم کربن تقسیم می شود که از جمله تاثیرات آن بر فولاد ، افزایش استحکام و چقرمگی فولاد می باشد .