فرو سیلیکو منگنز

فرو سیلیکو منگنز

فرو سیلیکو منگنز از جمله فرو آلیاژهای پر مصرف در صنعت فولاد سازی می باشد که به دلیل صرفه اقتصادی ، اکسیژن زدایی و آنالیز سازی راحتتر مورد استفاده قرار می گیرد . این فرو آلیاژ در عیار های مختلف موجود می باشد .