فروسیلیس

فرو سیلیس

فرو سیلیس به عنوان اکسیژن زدا وتاثیر در بهبود خواص مکانیکی فولاد سازی مورد استفاده قرار می گیرد که در گرید ها و دانه بندی های متفاوت موجود می باشد .