شلنگ فری کربن

شلنگ فری کربن

شلنگهای فری کربن به دلیل استفاده از نوعی مواد تفلون در لایه درونی عایق انتقال جریان الکتریکی بوده ودر مواردی که نیازبه انتقال همزمان جریان برق با مایع دیگر میباشد ازان استفاده میشود.این نوع شلنگها به دلیل ساختارآن دارای کمترین جریان نشتی در حدود چند میلی آمپر میباشد.