تابلو برق اصلی و تابلوی اپراتوری

تابلو برق اصلی و تابلوی اپراتوری

کلیه دستورات لازم جهت راه اندازی وشروع ریخته گری از تابلو برق اپراتوری صادر وسپس این دستورات به تابلوی اصلی ماشین ریخته گری ارسال میگردد.درتابلوی اصلی تعدادی اینورتر که به صورت سنکرون درحال کار با یکدیگر میباشند وجود دارد.علاوه بر آن وظیفه تنطیم پاشش آب توسط فلو کنترل ولوها توسط یک PLCمیباشد که کلیه اطلاعات دیگر شامل مقدار دبی آب عبوری از قالب وفشار قالب ودما آب خروجی وورودی قالب وآب اسپری ودیگر اطلاعات لازم به عنوان ورودی ودرنهایت فرامین لازم صادر میگردد.