اینوتر

اینوتر

یکی از روشهای راه اندازی کلیه موتورها به صورت راه اندازی نرم استفاده از اینورتر میباشد.انتخاب نوع اینورتر با توجه به محل ونوع تجهیز وهمچنین تنظیمات صحیح باعث افزایش عمر این تجهیز مهم وگران قیمت میباشد.

این شرکت با توجه به حضور مسمتر درصنایع فولاد کشورآماده همکاری ومشاوره جهت انتخاب صحیح وراه اندازی کلیه جرثقیلهای سقفی میباشد.