انواع موتورها

انواع موتورهای مورد استفاده درجرثقیل ها

به صورت کلی برای راه اندازی موتورها نیاز به راه اندازی موتور با کمتر از دور نامی میباشد.بنابراین عموما موتورهای جرثقیل به صورت موتورهای چند سرعته ویا موتورهای قفس سنجابی با راه اندازی با استفاده از اینورتر ویا موتورهای اسلیپ رینگ با استفاده از مقاومتهای راه انداز میباشد.